טופס 7155–בקשה להקטנת שיעורי מקדמה

טופס 7155 – בקשה להקטנת שיעורי מקדמה

                  בהתאם להוראות סעיף 15(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1965 

בטופס 7155 יש למלא את הפרטים להלן: 

  1. פרטי נכס המקרקעין. 
  1. מספר שומת מס שבח
  1. פרטי המכירה. 
  1. שיעור המקדמה. 
  1. פרטי הבקשה. 

אני □ המוכר/ת      □ הרוכש/ת מבקש/ת להקטין את שיעור המקדמה ולהעמידו על שיעור של % ____ מהנימוקים הבאים: 

לחץ כאן לטופס 7155

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים