טופס 7648–בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה

טופס 7648 –     בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה

                        לפי סעיף 6א לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת השעה)

                        הצהרה משלימה להצהרה הראשית שהוגשה ב- טופס 7002 

בטופס 7648 יש למלא את הנתונים להלן:       

  1. פרטי דירת המגורים הנמכרת.
  2. פרטי עסקת המקרקעין.
  3. הצהרה מוכר/ת דירת המגורים.
  4. הצהרה רוכש/ת דירת המגורים. 

ראה גם הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2011 - חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים

לחץ כאן לטופס 7648