טופס 7751–הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת

טופס 7751 –     הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת

                        עלפי הוראות סעיף 75א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963

                        (עסקה אשר יום המכירה שלה נקבע על פי סעיף 19 (3א) לחוק מיסוי מקרקעין)           

להלן הנתונים אשר יש למלא בטופס 7751

  • פרטי מוכר/ת המקרקעין. 
  • פרטי רוכש/ת המקרקעין. 
  • פרטי נכס המקרקעין. 
  • פרטי התכנית המתוכננת. 
  • הודעה על חתימת הסכם מותנה.  

לחץ כאן לטופס 7751

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים