טיוטת התכנית הכלכלית - תקציב המדינה לשנים 2017 - 2018

טיוטת התכנית הכלכלית - תקציב המדינה לשנים 2017 - 2018

 משרד האוצר פרסם את טיוטת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 אשר במסגרתה נכללים, בין השאר, הנושאים להלן:

 1. קביעת הוראות לעניין פיצוי הפקעה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943.
 2. מס חדש על ריבוי דירות מגורים.
 3. הגדרת כספי הפיצויים ככספי העובד ותיקון עיוותי מס.
 4. הסדרת אופן מיסוי חברי קיבוץ עבור רשות המסים ותשלום דמי ביטוח וזכאות לגמלאות עבור המוסד לביטוח לאומי.
 5. הגברת המאבק בהלבנת הון באמצעות שיפור השימוש במידע הקיים.
 6. הטלת מע"מ על עסקאות מקרקעין שיחשבו עסקת אקראי.
 7. הוספת מסלול מקוצר לתשלום מס שבח בשיעור 20%.
 8. תיקוני חקיקה בתחום המס - צמצום היקף העלמות המסים והגברת אכיפת דיני המס.
 9. ביטול הפטור מדיווח החל על עולה חדש ותושב חוזר ותיק. 
 10. תיקון הגדרת תושב ישראל לגבי חברה.
 11. חברות ארנק.

לחץ כאן לתכנית הכלכלית - תקציב המדינה לשנים 2017 - 2018

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים