גילוי מרצון

בקשה לגילוי מרצון באמצעות רו"ח

תשומת הלב כי הנוהל אשר בתוקף היום יסתיים בתום שנת 2019!

גילוי מרצון הינו מתווה לתיקון והסדרת עבירות מס אשר בוצעו תוך קבלת חסינות פלילית.

עברות המס יכולות להיות על פי חוקי המס השונים המפורטים בנוהל (מס הכנסה , מיסוי מקרקעין , מע"מ וכו') ומבחינות שונות כגון אי דיווח על נכסים בחו"ל (אשר מחייבים דיווח) העדר דיווח ותשלום מס על הכנסות מסוימות וכו'.

מבחינת הרשויות מטרת נוהל גילוי מרצון לאפשר לנישומים לתקן את הדיווחים לרשויות המס ולשלם מס כחוק ואז תוענק להם חסינות פלילית.

רשות המסים הודיעה כי הינה מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידם ובעלי תפקידים בתאגידים אשר עברו עבירות על חוקי המס, לתקן את הדיווחים אשר הוגשו על ידם ולדווח נתוני אמת לרשויות המס. לשם כך, רשות המסים בישראל, בתאום עם פרקליטות המדינה, הצהירה כי היא מוכנה להתחייב כי לא יינקטו הליכים פליליים נגד נישומים כאמור (הענקת חסינות פלילית), אשר יבצעו הליך של גילוי מרצון, בתנאים אשר מפורטים בנוהל גילוי מרצון אשר פורסם על ידי הרשות.

רשות המסים קובעת בנוהל גילוי מרצון תנאים בסיסים, כאשר העקרון הינו שהגילוי מרצון יהא כן ומלא ויעשה בתם לב וכן שבמועד הפניה המידע לא היה כבר חשוף בפני רשות המסים או שמתקיימת חקירה בנושא.

ראוי לשים לב כי יש להקפיד על יישום מלא של נוהל גילוי מרצון על כל תנאיו על מנת שהרשויות יעניקו את החסינות מפני הליכים פליליים - אי הקפדה על יישום מלא ומדויק של הנוהל ומתן גילוי מלא עלול למנוע את מתן החסינות הפלילית.

הנוהל מגדיר בצורה מפורטת את דרך הפעולה בפניה לגילוי מרצון אל רשות המסים.

הנוהל אשר בתוקף היום הינו נוהל גילוי מרצון אשר פורסם בסוף שנת 2017 ויהא בתוקף במסלול גילוי מרצון "רגיל" ו- מקוצר עד סוף 2019 (במסלול גילוי מרצון אנונימי היה בתוקף עד סוף 2018 - לא בתוקף).

נוהל גילוי מרצון החדש מאפשר פניה לגילוי מרצון ב- 3 מסלולים:

1. פניה ב- מסלול גילוי מרצון "רגיל".

2. פניה ב- מסלול גילוי מרצון אנונימי (המסלול האנונימי הסתיים בסוף 2018!)

3. פניה ב- מסלול גילוי מרצון מקוצר.

לכל מסלול נקבעו קריטריונים, הוראות נוהל ספציפיות וכן טפסים של הצהרה לצורך הגילוי מרצון באותו המסלול.

כאשר ניתן להיכנס ליותר ממסלול אחד קיימת חשיבות להתייעץ עם מומחה לגילוי מרצון על מנת לבחור במסלול גילוי מרצון האופטימאלי בנסיבות המקרה.

על פי רוב , במסגרת הגילוי מרצון עולות סוגיות הקשורות לחבות המס הנובעת מן הגילוי ומומלץ להיות מיוצגים במסגרת ההליך על ידי מומחה לגילוי מרצון (בד"כ רואה חשבון מומחה גילוי מרצון או עו"ד מומחה גילוי מרצון).

למשרדנו ידע ונסיון רב בטיפול בהליך גילוי מרצון מול רשות המסים.

להלן הוראות רשות המסים בנושא: