מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין

החזר מס שבח - משרדנו מטפל בהחזרי מס שבח מקרקעין מרשות המסים.

בדיקת שומות מס שבח 

החלטות מיסוי מקרקעין - החלטות המיסוי (רולינג) אשר פורסמו על ידי רשות המסים.

מאמרים מיסוי מקרקעין - מס שבח , מס רכישה - מאמרים בנושא מיסוי מקרקעין - הסבר לחישוב מס שבח, הרפורמה במיסוי מקרקעי, מס ריבוי דירות (מס דירה שלישית) ועוד.

הוראות מקצועיות מיסוי מקרקעין - הוראות מקצועיות אשר פורסמו על ידי רשות המסים בעניין מיסוי מקרקעין.

חוק מיסוי מקרקעין - תיקוני חוק מיסוי מקרקעין והתקנות.

טפסים מיסוי מקרקעין - טפסי מיסוי מקרקעין אשר פורסמו על ידי רשות המסים ואשר חובה להשתמש בהם.

פסקי דין מיסוי מקרקעין