מס ערך מוסף - מע"מ הינו מס עקיף אשר מוטל על הצריכה בישראל בהתאם לחוק מס ערך מוסף