מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים 2017

להלן השיעורים אשר פורסמו על ידי רשות המסים:

מס שכר

שיעור מס

מלכ"ר

7.5%

מוסד כספי

17%

 

 

היטל על העסקת עובדים זרים

שיעור מס

כללי

20%

עובד חוקי בענף החקלאות (עד 31.12.2020)

0%

עובד חוקי בענף התעשייה והבניין

15%

עובד חוקי בענף המסעדות האתניות

15%

מס שכר

שיעור מס

מלכ"ר

7.5%

מוסד כספי

17%

 

 

היטל על העסקת עובדים זרים

שיעור מס

כללי

20%

עובד חוקי בענף החקלאות (עד 31.12.2020)

0%

עובד חוקי בענף התעשייה והבניין

15%

עובד חוקי בענף המסעדות האתניות

15%