ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ – תיקון להוראת ביצוע 34/93

ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ – תיקון להוראת ביצוע 34/93

לאור השינוי בשיעור מס החברות, רשות המסים תיקנה את  סעיף 1.3 להוראת ביצוע 34/93 (הסעיף עוסק בשיעור ניכוי המס במקור מתשלומים המשולמים לתושב חוץ).

להלן נוסח הסעיף החדש: שיעורי ניכוי המס במקור הינו 25% אם מקבל התשלום הינו יחיד, ומס בשיעור המוטל על פי הסעיף 126 לפקודת מס הכנסה (מס חברות) אם מקבל התשלום הוא חבר בני אדם.

 

לחץ כאן לניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ – תיקון להוראת ביצוע 34/93

ראה גם הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר , ייעוץ מס רילוקיישן