נקודות זיכוי לילד שנולד בשנת 2017

לאור חקיקת "נטו משפחה" נקבעה לאם אפשרות להעביר נקודות זיכוי אחת משנת הלידה של הילד לשנת 2018. המבקשת תצרף לטופס 101 הצהרה על גבי טופס 116ד.

סך כל נקודות הזיכוי לאם בגין אותו ילד בשנת 2018, 3.5 נקודות זיכוי.