נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע

נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע

הוראת השעה לשנים 2014-2015 הוארכה עד תום שנת מס 2018 ולאחר מכן עד תום שנת המס 2022.

על כן, סטודנטים אשר יסיימו את לימודיהם בשנים אלו ימשיכו לקבל נקודות זיכוי בהתאם להוראת השעה. על פי הוראת השעה, החל משנת המס 2015, יינתנו נקודות זיכוי על פי הכללים להלן:

  1. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2014-2018 יהא זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס אשר לאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
  2. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2014-2018 יהא זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס אשר לאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
  3. בתחומי עיסוק אשר נדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה, לפי העניין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות.
  4. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2014-2018 יהא זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס אשר לאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה שלאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.
  5. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2014-2018 יהא זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס אשר לאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
  6. מי שסיים לימודי מקצוע בשנים 2014-2018 וזכאי לתעודת מקצוע, יהא זכאי למחצית נקודת זיכוי (עד לשנת 2016) או 3/4 נקודת זיכוי בשנת המס 2017 או נקודה אחת בשנת המס 2018, בשנת המס שלאחר סיום לימודי המקצועי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.