סקירה כלכלית של משרד האוצר במיקוד ענף נדלן למגורים בחודש מרץ 2016

סקירה כלכלית של משרד האוצר במיקוד ענף נדל"ן למגורים בחודש מרץ 2016
  • המיקוד השבועי עוסק בענף הנדל"ן למגורים בחודש מרץ 2016. מהנתונים עולה כי בחודש מרץ נרכשו 11 אלף דירות, ללא שינוי משמעותי בהשוואה למרץ אשתקד, וגידול בהשוואה לחודש הקודם.
  • לגידול זה תרמו המשך המגמה המסתמנת מאז נובמבר אשתקד של גידול במכירות המשקיעים, במקביל להמשך הירידה ב"מלאי" הדירות בהמתנה. מלאי זה עמד בסוף מרץ על 13.7 אלף דירות, הרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2009, עת החלו משפרי הדיור ל"אגור" דירות, על רקע הציפייה להמשך עליות המחירים.
לחץ כאן לסקירה כלכלית של משרד האוצר במיקוד ענף נדל"ן למגורים בחודש מרץ 2016

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים