ע''א 2343 בנק קונטיננטל

ע''א 2343 בנק קונטיננטלים 

במקרה זה פסק בית המשפט העליון כי ככל שניתן לחשב במדויק את ההוצאות המותרות לניכוי מן השבח, לצורך חישוב התיאום, יש לבצע את השיערוך על פי תאריכן המדויק של ההוצאות, על מנת להביא לחישוב מס שבח ריאלי ככל הניתן. רק כאשר חישוב כאמור אינו אפשרי, בהעדר נתונים מבוססים, או כאשר חישוב כזה אינו מעשי, ניתן לבצע את החישוב על פי הנוסחה הקבוע בחוק. 

לחץ כאן לע''א 2343 בנק קונטיננטל

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים