ע''א 2881/10 אלי לוי ומירה יצחקי נ' מנהל מס שבח רחובות

ע''א 2881/10 אלי לוי ומירה יצחקי נ' מנהל מס שבח רחובות

המערערת העבירה את מניותה אשר ירשה למערער תמורת להחזר הלוואת הבעלים אשר העמיד בעלה המנוח וביטול ערבויותיו.

ביקשו לראות בהעברת המניות כביטול עסקת הקצאת מניות לעניין החיוב במס וטענו כי על פי  סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין על המשיב להחזיר את המס. לחילופין ביקשו מהמשיב להפעיל את סמכותו בהתאם להוראות סעיף 84 לחוק להתעלם מן העסקה כדי למנוע תשלום מס אשר אינו מס אמת. בימ"ש דחה הערעור.

 

לחץ כאן לע''א 2881/10 אלי לוי ומירה יצחקי נ' מנהל מס שבח רחובות

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים