ע''א 4299/11 עמירם גיצלטר נגד מנהל מס שבח מקרקעין

ע''א 4299/11 עמירם גיצלטר נגד מנהל מס שבח מקרקעין

פסק הדין עוסק בדינה של דירת נופש לעניין חוק מיסוי מקרקעין אשר מעניק הנחה משמעותית במס רכישה לרוכש דירת מגורים יחידה בישראל אשר משמשת למגורים בישראל.

נקבע כי מכיוון שמדובר במגורים קצרים ולא רצופים אזי לא מדובר במגורים. על כן לא החיל ביהמ"ש את ההנחה במס רכישה על הדירה עסקינן. כמו כן על הרוכש להראות הצהרה כי הוא מייעד דירה זו למגוריו.

 

לחץ כאן לע''א 4299/11 עמירם גיצלטר נגד מנהל מס שבח מקרקעין

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים