ע''א 729/11 סדרון נגד מנהל מע''מ

ע''א 729/11 סדרון נגד מנהל מע''מ

בפס"ד להלן חברה קיבלה פיצוי כתוצאה מהפרת הסכם לקבל זכות לביצוע עבודות בניה במסגרת הסכם קומבינציה. רשות המסים קבעה כי תשלום זה מהווה תמורה החייבת במע"מ. בית המשפט דחה גישה זאת וקבע כי מכר חוזר הוא מכר רצוני ואינו כולל מכר בלתי רצוני בעקבות הפרת ההסכם. גם לעניין מיסוי מקרקעין לעתים רשות המס טוענת כי השבת נכס מקרקעין מהווה מכר חוזר של הנכס.

  

לחץ כאן לע''א 729/11 סדרון נגד מנהל מע''מ

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים