ע''א 836/12 פקיד שומה ירושלים 3 נגד הדר מזרחי

ע''א 836/12 פקיד שומה ירושלים 3 נגד הדר מזרחי

פס"ד דן בעניין עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי החייבת במס הכנסה. במקרה שלפנינו בתו של קבלן בנתה וילה על מגרש ולאחר מספר שנים מכרה אותה ברווח ניכר. לאחר 6 וחצי שנים פקיד השומה הוציא שומה (לאחר שהייתה בידה שומת מס שבח סופית) מהנימוק כי מדובר בעסקת אקראי. בבית המשפט המחוזי ובעליון הוחלט כי לא מדובר בעסקאת אקראי וכי יש לפעול בהתאם למבחן הכוונה.

 

לחץ כאן לע''א 836/12 פקיד שומה ירושלים 3 נגד הדר מזרחי

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים