ע''א 9559/11 פרשת שעלים ניהול נכסים

ע''א 9559/11 פרשת שעלים ניהול נכסים

פס"ד זה דן בשאלה מהו יום המכירה במכירה באמצעות הליכי הוצאה לפועל. המשיבים מכרו מקרקעין לחברה במסגרת הליכי כינוס. יום אישור העסקה על ידי הרשם נקבע ביום 31 ביולי 2007. יום מתן צווי המכר נקבע ביום 6 במרץ 2008 . מנהל מיסוי מקרקעין קבע כי יום המכירה הוא ב 31 ביולי 2007. המשיבים הגישו ערר. ועדת הערר קיבלה הערר. המנהל ערער לבימ"ש העליון אשר קיבל את הערעור ברוב דעות.

  

לחץ כאן לע''א 9559/11 פרשת שעלים ניהול נכסים

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים