עדכון הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון 2018 - חתימת מייצג

הוראת ביצוע 5/2018 - נוהל גילוי מרצון הנחיות לפעולה - עדכון

רשות המסים פרסמה עדכון להוראת הביצוע בדבר גילוי מרצון בעניין סעיף 1.4 להוראה אשר ממליץ על אימות דיווחי הנישום על ידי מייצג (רו"ח או עו"ד) אשר הינם רשות ולא חובה.

הוחלט על ביטול האפשרות למילוי הטופס על ידי המייצג, עד לגמר בדיקת הנושא עם הלשכות המקצועיות.

לחץ כאן להוראת ביצוע 5/2018 - נוהל גילוי מרצון - עדכון