עובדי הייטק הגשת דוחות מס הכנסה

הגשת דוחות מס לעובדי הייטק

עובדי הייטק רבים חייבים בהגשת דוח למס הכנסה בשל גובה השכר או בשל גובה כלל הכנסותיהם החייבות במס הכנסה, רילוקיישן וסיבות נוספות.

בדוחות המס של עובדי הייטק קיימות סוגיות המס האופייניות לענף - תגמול עובדים (אופציות לעובדים במסלול פירותי או הוני, RSUs וכו'), רילוקיישן, מס יסף (מס נוסף) וכו'

בנוסף קיימים מקרים אשר בהם אין חובה להגיש דוח מס - אך העובד מבקש להגיש את הדוח על מנת לקבל החזר מס.

משרדנו מתמחה בהגשת דוחות לעובדי הייטק.