עמדה חייבת בדיווח מס' 31/2016 – רכישת אמצעי שליטה בחברה נשלטת זרה באמצע השנה

עמדה חייבת בדיווח מס' 31/2016 – רכישת אמצעי שליטה בחברה נשלטת זרה באמצע השנה

במקרים שבהם בעל שליטה תושב ישראל בחברה נשלטת זרה, רכש אמצעי שליטה במהלך השנה, בחישוב הרווחים שלא שולמו המיוחסים לו בשנת המס, יש לכלול את כל הרווחים אשר לא שולמו באותה שנה, ולכפול אותם בתקופת החזקתו באמצעי השליטה כבעל שליטה חלקי כל השנה.

לחץ כאן לרשימת העמדות החייבות בדיווח מס הכנסה ומיסוי בינלאומי שנת 2016