עמדה חייבת בדיווח מס' 04/2016 – זקיפת שווי שימוש ברכב

עמדה מס' 04/2016 – זקיפת שווי שימוש ברכב

 

זקיפת שווי שימוש ברכב תבוצע בהתאם לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987. זקיפת השווי תבוצע על פי החישוב הקבוע בתקנות כאמור ולא תתאפשר זקיפה בסכום שונה מן האמור בהן.

לחץ כאן לרשימת העמדות החייבות בדיווח מס הכנסה ומיסוי בינלאומי שנת 2016