עמדה חייבת בדיווח מס' 08/2016 – הזכאות לפטורים אינה ניתנת להעברה לאחר

עמדה מס' 08/2016 – הזכאות לפטורים אינה ניתנת להעברה לאחר

הזכאות לפטור ממס, מלא או חלקי, אינה ניתנת להעברה לאחר בדרך כלשהי לרבות בדרך של הורשה. כך למשל, בעת מכירת נכסים בידי יורשים אשר קיבלו בירושה נכסים מתוך עיזבון של מוריש, כאשר המוריש היה זכאי להטבת מס טרם פטירתו (כגון: הטבות על פי סעיף 14, 97(ב), או 9(5) לפקודת מס הכנסה), היורשים לא יוכלו לנצל את ההטבה אשר היה זכאי לה המוריש.

לחץ כאן לרשימת העמדות החייבות בדיווח מס הכנסה ומיסוי בינלאומי שנת 2016