עמדה חייבת בדיווח מס' 11/2016 – "מס יציאה" לגבי אדם שחדל להיות תושב ישראל

עמדה מס' 11/2016 – "מס יציאה" לגבי אדם שחדל להיות תושב ישראל

סעיף 100א לפקודת מס הכנסה לא סותר אמנות מס והוא אינו נסוג מפניהן. בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף, כאשר אדם מעתיק את תושבותו מישראל אל מדינה זרה, אף תהא זאת מדינה גומלת, הרי שרואים את נכסיו כאילו נמכרו לפני ניתוק התושבות, ובלבד שמכירת הנכס אינה חייבת במס בישראל במועד המימוש.

לחץ כאן לרשימת העמדות החייבות בדיווח מס הכנסה ומיסוי בינלאומי שנת 2016