פסיקת בית המשפט העליון בעניין אלברט אברהם פוליטי - חישוב מס שבח לינארי

פסיקת בית המשפט העליון בעניין אלברט אברהם פוליטי 

במסגרת תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) הופחת שיעור המס החל על השבח הריאלי אשר הופק מיום 7.11.01 ואילך, ממס שולי ליחיד או מס חברות לשיעור מרבי של 25% (מיום 1.1.07 20% ליחידים ומיום 1 בינואר 2012 עלה באופן ליניארי ל- 25%). שבח ראלי אשר הופק ממקרקעין אשר נרכשו לפני היום הקובע ונמכרו לאחריו פוצל בין התקופות באופן לינארי לפי משך התקופות. חלוקה זאת נדונה בפסק הדין.

 

לחץ כאן לפסיקת בית המשפט העליון בעניין אלברט אברהם פוליטי

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים