פסיקת בית המשפט העליון בעניין עמוס גולן (ע''א 5332/08)

ע"א 5332/08 - פסיקת בית המשפט העליון בעניין עמוס גולן  

בית המשפט העליון פסק במקרה זה בשאלה האם משתכנים ביחידות דיור, אשר נבנו בהרחבת מושב, רכשו את הקנין במגרש והזמינו מן הקבלן שירותי בניה לבניית ביתם (עמדת המערער) או האם מדובר בעסקה של רכישת דירות על ידם מן הקבלן (כעמדת רשות המסים).

בית המשפט העליון קיבל במקרה זה את עמדת המערער.

נצין כי לפסיקה זאת השלכות משמעותיות לעניין חבות המס של קבוצות רכישה.

  

לחץ כאן לפסיקת בית המשפט העליון בעניין עמוס גולן (ע''א 5332/08)

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים