ריבית 3(ט) 2018

ריבית 3(ט) שנת 2018

פורסמה הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשע"ח - 2018 אשר על פיה שיעור הריבית בשנת המס 2018 יעמוד על - 3.48%.

לחץ כאן להודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשע"ח - 2018