ריבית 3(ט) 2019

ריבית 3(ט) שנת 2019

פורסמה הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשע"ח - 2019 אשר על פיה שיעור הריבית בשנת המס 2019 יעמוד על - 3.41%.

לחץ כאן להודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשע"ט - 2018