ריבית 3(י) 2018

ריבית 3(י) שנת 2018

פורסמה הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשע"ח - 2018 אשר על פיה שיעור הריבית בשנת המס 2018 לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה יהא - 2.61%.

לחץ כאן להודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין 3(י)), התשע"ח - 2018