ריבית 3(י) 2019

ריבית 3(י) שנת 2019

פורסמה הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשע"ט - 2018 אשר על פיה שיעור הריבית בשנת המס 2019 לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה יהא - 2.56%.

לחץ כאן להודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין 3(י)), התשע"ט - 2018