שווי רכב צמוד 2018

 

  • שווי השימוש ברכב המעביד אשר הועמד לרשות העובד (רכב צמוד) ואשר נרשם לראשונה לפני 1/1/2010.

קבוצת מחיר

שווי שימוש חודשי

1

2,710

2

2,930

3

3,770

4

4,530

5

6,260

6

8,120

7

10,440

אופנוע L3

900

תקרת "מחיר המתואם לצרכן"

501,530

הפחתת שווי שימוש (רכב היברדי)

*טרם הוארך תוקף הוראת השעה

500*

 

  • רכב שנרשם לראשונה מ- 1/1/2010 ואילך, שווי השימוש לגביו חושב בהתאם לתקרות החדשות המתייחסות לכלי רכב כאמור - ראה בקישור כאן