שווי רכב 2019

 

  • שווי השימוש ברכב המעביד אשר הועמד לרשות העובד (רכב צמוד) ואשר נרשם לראשונה לפני 1/1/2010.

קבוצת מחיר

שווי שימוש חודשי

1

2,740

2

2,970

3

3,820

4

4,580

5

6,340

6

8,220

7

10,570

אופנוע L3

910

תקרת "מחיר המתואם לצרכן"

507,530

הפחתת שווי שימוש (רכב היברדי)

* הוארך תוקף הוראת השעה עד 31.12.19

500*

 

  • רכב שנרשם לראשונה מ- 1/1/2010 ואילך, שווי השימוש לגביו חושב בהתאם לתקרות החדשות המתייחסות לכלי רכב כאמור - ראה בקישור כאן