נקודות זיכוי ליחיד שמסיים לימודי מקצוע – סעיף 40ד לפקודת מס הכנסה בשנת 2018

נקודות זיכוי ליחיד אשר מסיים לימודי מקצוע בהתאם לסעיף 40ד לפקודת מס הכנסה - שנת מס 2018

מי שסיים לימודי מקצוע זכאי בשנת 2018 ואילך לנקודת זיכוי אחת בכפוף להוראות הסעיף.