תוספת לחוזר מקצועי 1/2017 – הנחיות למייצגים – דיווח ושידור דיבידנד לבעל מניות מהותי מכוח הוראת השעה

תוספת לחוזר מקצועי 1/2017 – הנחיות למייצגים – דיווח ושידור דיבידנד לבעל מניות מהותי מכוח הוראת השעה

התוספת כוללת הנחיות בנושאים להלן:

  • הנחיות לדיווח ושידור של דיבידנד מוטב על ידי המייצגים.
  • אפשרות לתשלום מס בגין הדיבידנד המוטב בתיק בעל המניות המהותי

 

לחץ כאן לתוספת לחוזר מקצועי 1/2017