תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2007 – חישוב השבח במכירת דירת מגורים שהושכרה למגורים – הוראות תחולה

תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2007חישוב השבח במכירת דירת מגורים שהושכרה למגורים – הוראות תחולה

 השכרת דירה למגורים

במקרים בהם הוגש דיווח על מכירת דירת מגורים וקמה חבות במס שבח, תחול הוראת הביצוע 5/2007 כמפורט להלן:

  1. נישום אשר בחר במסלול הרגיל או שבחר במסלול מס מופחת:

בעת מכירת הדירה תחול הוראה זו גם לפני מועד פרסומה 27 בפברואר 2007, מאחר והוראה זו לא משנה את עמדת הרשות בעניין זה.

  1. נישום אשר בחר במסלול הפטור המלא:
    • בעת מכירת הדירה יחושב השבח בהתבסס על הוראה זאת רק לגבי מכירות אשר נעשו מיום פרסומה לציבור – 27 בפברואר 2007 או לאחריו.
    • יוקטן שווי הרכישה בסך השווה לסכום הפחת אשר נצבר מיום 27 בפברואר 2007 או מיום רכישת הדירה, לפי המאוחר.

 

 לחץ כאן לתוספת מס' 1 להוראת ביצוע 5/2007

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים