תזכיר חוק - מס שבח מופחת בשיעור 20%

תזכיר חוק - מס שבח מופחת בשיעור 20%

במסגרת תזכיר החוק מוצע לקבוע שיעור מס שבח מופחת, לפי שיעור המס השולי של היחיד, אך לא יותר מ-20%, במכירת קרקע למגורים שתמכר בתקופה שבין 15 בנובמבר 2010 ל-31 בדצמבר 2011, ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים בתזכיר.

 

לחץ כאן לתזכיר חוק - מס שבח מופחת בשיעור 20%

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים