תיקון 231 לפקודת מס הכנסה

תיקון 231 לפקודת מס הכנסה

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016 וכצעד משלים לתיקון לעניין פנסיה חובה לעצמאים, בוצע תיקון 231 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") אשר להן עיקריו:

הגדלה של הטבת המס לעצמאים לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור של 0.5% ובלבד שלא ניצלו את הטבת המס בגין רכישת ביטוח מועדף לאובדן כושר עבודה בהתאם להוראות סעיף 32(14)(ב) לפקודה.

כמו כן, נקבע הטבה לגבי הפקדה לקרן השתלמות, אשר על פיה, עצמאי יוכל להפקיד 4.5% מהכנסתו, בכפוף לתקרות, ללא חובה להפקיד 2.5% נוספים לקרן ההשתלמות אשר בגינן לא תתקבל הטבת מס, כפי שהיה עד התיקון.

 

לחץ כאן לתיקון 231 לפקודת מס הכנסה