תיקון 234 לפקודת מס הכנסה

תיקון 234 לפקודת מס הכנסה

להלן התיקונים אשר בוצעו בפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") במסגרת תיקון זה:

  1. נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע - יחיד כאמור יהא זכאי לנקודת זיכוי במקום מחצית נקודת זיכוי החל משנת המס 2018. בשנת המס 2017 יהא זכאי ל- 3/4 נקודת זיכוי.
  2. מדרגות המס על יחיד עודכנו כדלהלן:

           עד 238,800 ש"ח - 31%

           מ- 238,801 ש"ח ועד 496,920 ש"ח - 35%

           על כל ש"ח נוסף - 47%

           לגבי הכנסה חייבת מיגיעה אישית ולגבי הכנסה חייבת של יחיד אשר מלאו לו 60, עד לסך של 238,800 ש"ח, יחולו שיעורי המס המופחתים להלן:

           עד 74,640 ש"ח - 10%

           מ- 74,641 ש"ח ועד 107,040 ש"ח - 14%

           מ- 107,041 ש"ח ועד 171,840 ש"ח - 20%

           מ- 171,841 ועד 238,800 ש"ח - 31%

  1. מס נוסף (מס יסף) - שיעור המס הנוסף עלה מ- 2% ל- 3%. כמו כן, המס הנוסף יוטל על הכנסה מעל 640,000 ש"ח (במקום כ- 800 אלפי ש"ח בשנת 2016).
  2. הכנסות מהימורים, מהגרלות או מפרסים - שיעור המס עלה מ- 30% (עד תיקון 197 היה 25%) ל- 35%.
  3. מס חברות - שיעור המס ירד מ- 25% ל- 23% החל משנת המס 2018. בשנת המס 2017 מס החברות יהא 24%. (נקבעו הוראות לנישומים בעלי תקופת שומה מיוחדת).
  4. לאור הפחתת מס החברות תוקן סעיף 92(א)(4)(ב) לפקודה בדבר קיזוז הפסד הון בשנת המס מהכנסה מריבית ודיבידנד ונקבע כי התנאי לקיזוז - ששיעור המס על הכנסות אלו לא יעלה על מס חברות יחול לגבי חברות בלבד, ואילו לגבי יחיד נקבע מגבלה ששיעור המס לא יעלה על 25% בהתאם לסעיפים 125ב(1) ו- 125ג(ב) לפקודה.

 

לחץ כאן לתיקון 234 לפקודת מס הכנסה

לתצוגת הדפסה