תיקון 236 לפקודת מס הכנסה הרפורמה במיסוי חברי קיבוץ

תיקון 236 לפקודת מס הכנסה, אשר עבר במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018, מהווה רפורמה משמעותית בכל הקשור למיסוי חברי קיבוץ.

לחץ כאן לתיקון 236 לפקודת מס הכנסה