תיקון 238 לפקודת מס הכנסה

תיקון 238 לפקודת מס הכנסה

במסגרת חוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ז -2017 בוצע תיקון 238 לפקודת מס הכנסה אשר מחליף את המונח מפגר בסעיף 44 וסעיף 45(א) לפקודת מס הכנסה.

 

לחץ כאן לתיקון 238 לפקודת מס הכנסה