תיקון 242 לפקודת מס הכנסה – רפורמה מיזוגים, פיצולים, העברת נכסים (שינוי מבנה)

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242), התשע"ז-2017

במסגרת תיקון מס' 242 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") בוצע רפורמה בחלק ה2 לפקודה בדבר שינוי מבנה ומיזוג.

מטרתו העיקרית של תיקון 242 לפקודה הינה הגמשת המגבלות החלות על מתן הקלות המס בעת ביצוע שינויי המבנה המוסדרים בפרק ה'2 האמור, ובכלל זה מתן אפשרות רחבה יותר לכניסת משקיעים לחברה ולמימוש זכויות וכן מתן אפשרות לביצוע שינויי מבנה מורכבים והסרת חסמים נוספים בדין הקיים. בנוסף, נועד התיקון  לקבוע הסדר אחיד, ככל האפשר, לעניין מגבלות החלות על שינויי מבנה שונים ולפשט, ככל האפשר, את הוראותיו של חלק ה'2 לפקודה.

לחץ כאן לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242), התשע"ז-2017