תיקון 245 לפקודת מס הכנסה - חברת בית חברה משפחתית

תיקון 245 לפקודת מס הכנסה

התיקון אשר פורסם ביום 17 בינואר 2018 כולל את התיקונים להלן:

1. תיקון הגדרת "בעל מניות מהותי" לעניין הוראות סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה בדבר משיכת כספים או שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות מהותי.

2. חברת בית - קביעת הוראות חדשות בדומה להוראות החדשות לעניין חברה משפחתית במסגרת תיקון 197 לפקודת מס הכנסה.

3. תיקון הוראות לעניין חברה משפחתית.

לחץ כאן לתיקון 245 לפקודת מס הכנסה