תיקון 90 לחוק מיסוי מקרקעין מס שבח ראלי חברה

תיקון מס' 90 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

התיקון, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018, קובע כי בסעיף 48ב(א) לעניין תקרת שיעור מס שבח לחברה במקום 25% יהא מס חברות בהתאם לסעיף 126(א) לפקודת מס הכנסה.

לחץ כאן לתיקון 90 לחוק מיסוי מקרקעין

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים