תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (תיקון), התשע''ג-2013

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (תיקון), התשע''ג-2013

פורסמו תקנות אשר מגדילות את שיעור מס הרכישה החל על רכישת מקרקעין, אשר אינם דירת מגורים, משיעור של 5% לשיעור של 6%. יחד עם זאת נקבע כי בתנאים מסוימים ברכישת מקרקעין אשר קיימת לגביה תכנית לבניית דירה אחת לפחות יהא ניתן לקבל החזר בגובה שישית ממס הרכישה אשר שולם. התיקון יחול על רכישת מקרקעין החל מיום 1 באוגוסט 2013.

 

לחץ כאן לתקנות מיסוי מקרקעין, התשע"ג-2013

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים