תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון תיקון 2018

תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון תיקון 2018

ביום 6 בדצמבר 2017 פורסם התיקון הנ"ל אשר כולל התייחסות ל "הכנסה מאנרגיה מתחדשת".

תחולת התיקון הינה לגבי דוח שיש להגישו בשל שנת המס 2016 ואילך.

לחץ כאן לתקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון תיקון 2018