החלטת מיסוי 3232/17 – מיסוי שוק ההון – הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו- ב(3) – דיבידנד מוטב 1.1.2017 – 30.9.2017 – פרישה מהחברה המחלקת

החלטת מיסוי 3232/17 – מיסוי שוק ההון – הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו- ב(3) – דיבידנד מוטב 1.1.2017 – 30.9.2017 – פרישה מהחברה המחלקת

 

העובדות

בעל מניות מהותי הינו בגיל פרישה וידוע כי יפורש במהלך השנה הקרובה וממילא יפסיק לקבל משכורת מן החברה.

מתוקף עבודתו בחברה והפרשנות לצורכי פנסיה אשר ביצע ממשכורת אותם קיבל מן החברה, יקבל בעל המניות המהותי עם פרישתו פיצויי פרישה וקצבה מקופות הפנסיה אליהם הפריש.

בכוונת החברה לשלם דיבידנד בתקופת הוראת השעה.

הבקשה

אופן חישוב ממוצע ההכנסות לצורך עמידה בתנאי ממוצע ההכנסות בהוראת השעה והזכאות לקבלת דיבידנד מוטב.

החלטת המיסוי

לצורך חישוב תנאי ממוצע ההכנסות בהוראת השעה לאחר פרישת בעל המניות המהותי מו החברה, יראו את ההכנסות מפיצויים וקצבה אותן יקבל בעל המניות בשנות המס 2017-2019 כהכנסות המתקבלות בעקיפין מן החברה המחלקת את הדיבידנד.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 3232/17