טופס 7006 – הודעה על פי סעיף 49 כא (א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963

טופס 7006 – הודעה על פי סעיף 49 כא(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963           

בטופס 7006 יש למלא את הפרטים להלן: 

 1. פרטי המוכר/ת של הזכות במקרקעין. 
 1. פרטי הזכות במקרקעין אשר נמכרת. 
 1. תיאור כללי של המקרקעין אשר נמכרו. 
 1. תיאור המבנה. 
 1. ייעוד ותכנון של הזכות במקרקעין הנמכרת על פי תב"ע. 
 1. תיאור המתחם. 
 1. הצהרת מוכר/ת הזכות במקרקעין. 
 1. פרטי היזם. 
 1. פירוט מרכיבי התמורה אשר מקבל המוכר מן היזם. 
 1. פרטי היחידה. 
 1. תמורה אחרת. 
 1. הצהרת היזם.

 

 לחץ כאן לטופס 7006

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים